Til hovedinnhold
English
Nyheter

Forsknings-Norge er i endring

Onsdag 31. oktober har det blitt avholdt allmøter hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning. Under disse allmøtene ble det orientert om at styrene i de respektive instituttene har bedt sine administrasjoner om å utrede et tettere samarbeid mellom miljøinstituttene, særlig med tanke på mulig konserndannelse.
Publisert:

Klima- og miljødepartementet (KLD) har lenge uttrykt ønske om en mer helhetlig tilnærming i klima- og miljøforskningen.

–Det har vært store endringer i det norske forskningslandskapet de siste årene, med sammenslåinger i både universitets – og høyskolesektoren og i instituttsektoren. For å møte denne konkurransesituasjonen er det viktig at miljøinstituttene ser på alternative samarbeidsstrukturer og mulige allianser, sier NIVAs administrerende direktør Greta Bentzen.

Utredningene skal legges fram til behandling hos hvert institutts styre i januar-februar 2019.

Greta Bentzen, NIVA adm. dir
Greta Bentzen, NIVA adm. dir.

Fakta om instituttene

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er en uavhengig stiftelse og morselskap i NIVA-konsernet som omfatter de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile SA og NIVA China Ltd. NIVA forsker på vannfaglige problemstillinger innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Konsernet hadde ved utgangen av 2017 359 ansatte og en samlet driftsinntekt på 492 millioner kroner. https://niva.no/

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA ble etablert i 1988. Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. NINA hadde i 2017 255 ansatte og en omsetning på 382 mill kroner. https://nina.no

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse som ble grunnlagt i 1969. NILUs forskning skal bidra til å øke forståelsen for atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. Instituttet hadde i 2017 170 ansatte og en samlet driftsinntekt på 200 millioner kroner. https://nilu.no/

 (Kilder: Instituttenes årsrapporter)

Sist oppdatert