Til hovedinnhold
English
Nyheter

Forskningsrådet tildeler ca. 50 millioner til NIVA-forskning for å løse store samfunnsutfordringer

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet 1,6 milliarder kroner i en rekke forskningsprosjekter som skal løse store samfunnsutfordringer. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tildeles midler til tre store samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.
Publisert:

I desember ble det klart at NIVA gis støtte til tre forskningsprosjekter med et samlet beløp på nesten 50 millioner kroner.

Her er NIVA-prosjektene det gis støtte til:

  • "Cost-effective algae technology to promote circular economy development of Norwegian wastewater treatment plant" (Prosjektleder: Michael Li)
  • "SAfeguard BIodiversity and improve Climate Adaptation in catchment areas under pressure: tools and Solutions (SABICAS)" (Prosjektleder: Nikolai Friberg)
  • "Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable use of land" (Prosjektleder: Kathrine Ivsett Johnsen)

Alle prosjektene er såkalte kompetanse- og samarbeidsprosjekter, der NIVA er søker og prosjektleder, men der problemstillingen er utarbeidet i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren. Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Godt samarbeid nødvendig

I en pressemelding fra Forskningsrådet påpekes det at det er nødvendig med et tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige for å møte store samfunnsutfordringer. Prosjektene som Forskningsrådet nå investerer i, skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.

– 2020 har tydelig vist oss hvor viktig det er å møte samfunnsutfordringer med forskning og innovasjon. På mange områder haster det å få frem ny kunnskap og nye løsninger, derfor er det viktig å investere i forskning nå. For å nå ambisiøse energi- og klimamål er det avgjørende med framgang på dette området, sier olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen. 

Sist oppdatert