Til hovedinnhold
English
Person ser utover stille innsjø og to småbåter på land.
Nyheter

Forsuret eller bare sur?

De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.
Publisert:

Sverige, Norge og Finland har forskjellige systemer som brukes til å vurdere forsuring. I en ny rapport går det frem at når disse systemene sammenligner ett konkret datasett, vises det store forskjeller.

I rapporten presenteres det derfor et forslag til et felles nordisk, harmonisert klassifiseringssystem. 

– I prosjektet har vi sett på hva som regnes som uakseptabel grad av forsuring i de ulike landene. Det er betydelige forskjeller mellom landene, og dette gir utslag for eksempel i klassifisering av forsuringstilstand under EUs Vanndirektiv. Videre har vi sett på hvilke parametere som samsvarer best med biologien. Vi kommer også med forslag til hvordan man kan redusere forskjellen mellom det norske og svenske systemet, sier Øyvind Garmo i NIVA.

Rapporten er et samarbeid mellom SLU og IVL i Sverige, NIVA, NORCE og NINA i Norge og YMPARISTO i Finland.

Rapporten er basert på resultater fra flere prosjekter finansiert av det svenske Havs‑ och vattenmyndigheten og Miljødirektoratet.

Sist oppdatert