Til hovedinnhold
English
Nyheter

Glomma og Lågen United

De syv regionale forskningsfondene har bevilget 4,2 millioner kr til prosjektet Glomma & Lågen United som skal forske på hvordan man kan samarbeide smartere om vannforvaltning, og redusere konflikter mellom forskjellige interesser.
Publisert:

- I dette prosjektet skal det forskes på hvordan vi kan jobbe bedre for å oppnå målene om renere vann. Vannforvaltning berører mange og ofte vil det være konflikter mellom våre mål og andres interesser, eksempelvis i landbruket. Når vi innfører begrensninger for enkelte aktører, må vi vite at det vi gjør er riktig og kunnskapsbasert – og hvordan vi skal håndtere det, sier leder for Vannregion Glomma, Per Inge Bjerknes. Han er glad for at Østfold fylkeskommune har vunnet fram i sterk konkurranse om forskningsmidlene.

Prosjektet har fått undertittelen «Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i Vannregion Glomma». Prosjektet vil også være nyttig for andre vannregioner, siden utfordringene stort sett er de samme over alt.

- Forskningsmessig er det store kunnskapsgap rundt utfordringene knyttet til ressurseffektiv og målstyrt vannforvaltning. Mange nivåer er involvert, helt fra EU-kommisjonen ned til den enkelte bonde og hennes valg av tidspunkt for pløying. Konflikter er vanlig mange steder i Europa, og erfaringen fra prosjektet vil derfor tiltrekke seg stor internasjonal interesse, uttaler forskningsleder Sindre Langaas, NIVA.  

Prosjektet gjennomføres av sju offentlige aktører og to forskningsinstitutter i løpet av en periode på 2,5 år. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) er hovedansvarlige for forskningsdelene i prosjektet.

De offentlige aktørene består av to fylkeskommuner (Østfold og Akershus, der Østfold også er vannregionmyndighet for Vannregion Glomma og prosjektansvarlig), to fylkesmenn (Østfold og Oslo og Akershus), to kommuner (Rakkestad og Nes), samt Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.

Sist oppdatert