Havforsuring i kystsonen: Forvaltning og strategi

Kystfarvann er under press fra både klimaendringer og havforsuring. De primære årsakene er de samme - utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilt brensel, arealbruksendringer og sementproduksjon. Et nytt prosjekt skal gi ny kunnskap om forsuring av kystsoner – samt hvordan forvaltningsplaner kan sørge for økologisk sikkerhet og lønnsomhet under skiftende forhold.

- Dette prosjektet vil gi oss mulighet til å skalere ned effektene av klimaendringer og havforsuring til økosystemer og næringer som spiller en avgjørende rolle for lokal og nasjonal økonomi, sier professor Richard Bellerby, seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og direktør for SKLEC-NIVA Centre for Marine and Coastal Research i Shanghai, Kina.


- Samarbeid med lokalsamfunnet og lokalt næringsliv vil gjøre oss i stand til, for første gang, å levere informasjon som blir avgjørende for å opprettholde de viktige økosystemene langs norskekysten - og samtidig maksimere de økonomiske tjenestene gjennom ansvarlig og nyttemaksimerende bruk.

Sårbare kyster

Forskernes primære mål er å finne ut hvordan forvaltning av kysten kan bidra til å redusere negative konsekvenser av havforsuring gjennom tiltak som både opprettholder mangfoldet og samtidig legger til rette for optimal ressursbruk langs kysten - i raskt skiftende omgivelser. Prosjektet bærer tittelen ACIDCOAST.

- De grunnleggende vilkårene for liv i havet er i ferd med å endre seg, og konsekvensene kan bli alvorlige. At kystsonen er sårbar fra før på grunn av menneskelig aktivitet, kan gjøre vondt verre, sier Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking.

Sterkt konsortium

Dannevig, i samarbeid med professor Grete Hovelsrud fra Nord Universitet (NU) og Bellerby fra NIVA vil lede prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom en felles utlysning fra fem ulike forskningsprogram.

I tillegg til forskere fra NIVA, Vestlandsforsking og NU, vil Nordlandsforskning, Scottish Association for Marine Science (SAMS) og Norsk Kystklimasenter i Lofoten delta i prosjektet.

Sist oppdatert 19.04.2016