Lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

(Foto: NIVA, Miljødirektoratet, Oregon State University)

Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene. Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet. Analyser viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null.

- Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen.

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet, og studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystemer og drikkevannet vårt.

-Dette er viktig ny kunnskap om mikroplast i drikkevann, og Mattilsynet vil samarbeide med bransjen om oppfølging av resultatene, sier seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet.

Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute.

- Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen.

Oppsummering av de viktigste resultatene og konklusjonene er tilgjengelig på www.norskvann.no fra 5. juni. Resultatene vil i sin helhet bli presentert på Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo 11. juni. En fullstendig prosjektrapport på engelsk vil bli publisert på www.norskvann.no i løpet av juni.

Kontaktpersoner i Norsk Vann:

Direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann (mob. 90034244)

Avdelingsleder Kjetil Furuberg, Norsk Vann (mob. 91535005)

Sist oppdatert 05.06.2018