Til hovedinnhold
English
Nyheter

Morgendagens hav

Hurtig befolkningsvekst i kystområdene legger ytterligere press på et allerede begrenset landareal. Forskere utreder, i TROPOS-prosjektet, nå muligheten for å bygge multifunksjonelle plattformer til sjøs som kan kombinere industri og havneaktivitet med fornybar energi, akvakultur og reiseliv.
Publisert:

Verdens befolkning har allerede passert syv milliarder, og over halvparten bor under 200 km fra kysten. Det forventes at antall innbyggere i kystnære områder vil fordobles innen 2025, se blant annet EUs Maritime Policy Green Paper. Som en konsekvens av dette har tilgangen på ubebodde områder og fornybar energi fått mye oppmerksomhet, og EU tok i 2011 initiativ til «Morgendagens hav»-programmet. Herunder finner vi TROPOS-prosjektet, som samler 20 partnere fra ni land; Spania, Storbritannia, Tyskland, Portugal, Frankrike, Danmark, Hellas, Taiwan og Norge.

tropos3

Bærekraftig utvikling

Fire geografiske områder er valgt ut som «case-sites» for lokalisering av slike flytende øyer; Kreta, Kanariøyene, Taiwan og Dogger Bank i Nordsjøen. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er med i flere av prosjektets arbeidspakker og leder studien om samfunnsøkonomiske påvirkninger. I prosjektets første fase er en samfunnsøkonomisk studie gjennomført for Kanariøyene.

- Det handler om bærekraftig teknologi, om å redusere presset på kystområdene ved å flytte aktiviteter til havs, sier Wenting Chen, forsker i NIVA.

- De fornybare ressursene i havet gir store muligheter for utvikling av industri med miljøvennlig energi, legger hun til.

Miljøverdier

Kanariøyene er en velkjent destinasjon for mange norske turister, og her er en Tropos-øy planlagt for fritidsaktiviteter kombinert med fornybar energi. Plattformen skal drives av solenergi, og målet er å øke både tilbudet for turister, inntektene og antall arbeidsplasser. En slik løsning vil også redusere miljøbelastningen betraktelig, et viktig poeng i en samfunnsøkonomisk analyse.

- I en kost-nytte analyse for Kanariøyene, vil økonomiske virkninger av en slik plattform bare være en del av analysen, sier Chen.

- Miljøverdier - som normalt ikke er prissatte i markedet - viste seg å kunne spille en avgjørende rolle i lønnsomheten av en slik investering.

tropos1
NIVA og prosjektpartnerne gjennomførte pilotundersøkelser med lokale innbyggere og turister på Gran Canaria i april 2014. Foto: Wenting Chen, NIVA.

Flere funksjoner

Mens plattformen ved Kanariøyene er designet for turisme og fritidsaktiviteter, har de øvrige plattformene design som gir andre muligheter. Vindmøller og oppdrettsanlegg for fisk er blant funksjonene som er under utredning på de øvrige «case-sites», og det var derfor naturlig for forskerne å undersøke om befolkningen på Kanariøyene ville vært positive til å ha disse funksjonene også på denne plattformen. 61 % av de spurte stilte seg positive til vindmøller i tillegg til solpaneler, et oppløftende tall for tilhengere av fornybar energi.

- Plattformenes multifunksjonalitet er viktig både for konseptutviklingen og for samfunnet, sier Chen.

- For Kanariøyenes del kan en Tropos-øy representere et stort steg mot bærekraftig turisme.

>> For mer informasjon, besøk www.troposplatform.eu

Sist oppdatert