Til hovedinnhold
English
Nyheter

Videre tap av blå skog vil ha en ringvirkning på det marine og kystnære biologiske mangfoldet

I forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog en Policy Brief om viktigheten av blå skog for naturmangfold. NIVA har, sammen de andre samarbeidspartnerne i nettverket, vært sentrale i utformingen av dokumentet.
Publisert:

World Economic Forum trekker frem tap av naturmangfold som en av de fem største truslene mot verdensøkonomien.

Blå skog, som tang- og tareskog, sjøgressenger, saltmarsh og mangroveskoger, er blant de mest mangfoldige biologiske økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekst, beskyttelse og mat.

medium_tareskog.jpg

I mange deler av verden er den blå skogen i nedgang. Omfanget og tempoet på reduksjonen er alarmerende. Tiltak for å bevare og restaurere blå skog vil både snu nedgangen av disse naturtypene, samt bidra til å redusere nedgangen i det biologiske mangfoldet. Men dessverre får blå skog ofte mindre fokus enn skog på land eller korallrev. Når blå skog anerkjennes, legges det først og fremst vekt på mangrovetrær, i mindre grad sjøgress og sjelden tang- og tareskog eller saltmarsh.

Blå skog må i økende grad prioriteres. I tillegg bør kystøkosystemer ideelt sett spesifiseres i det nye globale rammeverk for naturmangfold som skal forhandles frem i Kunming, Kina i oktober. Dette ville være i tråd med FNs bærekraftsmål og de utgående Aichi-målene for naturmangfold. 

Du kan laste ned policydokumentene under.

Norsk Nettverk for Blå Skog består av GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

Sist oppdatert