Til hovedinnhold
English
Nyheter

NIVA-forsker skal delta i utredning for FNs naturpanel

Leonard Sandin får ansvar for en del av et underkapittel i den såkalte Nexus-rapporten, som handler om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat og helse.
Publisert:

FNs naturpanel (IPBES) er et globalt vitenskapspanel som vurderer og sammenfatter kunnskapsstatus om biologisk mangfold, naturtilstand og utvikling til jordas økosystemer og nytten av naturens økosystemtjenester. IPBES har også i sitt mandat å gi vitenskapsbaserte råd med forslag til løsninger og strategier til beslutningstakere for å nå FNs bærekraftsmål om naturmiljø, og kapasitetsbygging i utviklingsland.

Rapportene fra FNs klimapanel lages av forskere, og oppdraget er å sammenstille et oppdatert og forvaltningsrelevant kunnskapsgrunnlag. Nå er det klart at Leonard Sandin, forskningsleder i NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi, blir én av de såkalte lead authors i et underkapittel i den viktige Nexus-rapporten.

– Dette er veldig viktig, fordi kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. Jeg er veldig beæret og glad for å få være blant de rundt 150 forfatterne fra hele verden som skal jobbe fram dette svært viktige dokumentet. Det vil få stor betydning for nåværende og fremtidig politikk, sier Sandin.

Som en del av Nexus-rapporten vil Sandin blant annet vurdere naturbaserte løsninger som en policy eller et svaralternativ for å oppnå en bærekraftig fremtid.

– Dette viser tydelig viktigheten av naturbaserte løsninger som en fremtidig løsning med fokus på både klimaproblemer og biologisk mangfold. Med dette vil NIVA på ulike måter vise den kompetansen og erfaringen vi har på feltet, blant annet aktualisert gjennom vår nye seksjon for naturbaserte løsninger, sier Sandin.

Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, står bak nominasjonen av Sandin.

Bilde av person med vannkikkert i elv.
Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)  
Sist oppdatert