Vellykket åpning av NIVA Kina

27. juni åpnet NIVA Kina dørene i Beijing. Den offisielle åpningen ble foretatt av Klima - og miljøminister Vidar Helgesen og behørig markert.

NIVAs datterselskap i Beijing ble formelt registrert hos kinesiske myndigheter på selveste 17. mai i år. Den offisielle åpningen fant sted en drøy måned senere ved den norske ambassaden i Beijing.

medium_aapning1
NIVA Kinas plakett avdukes av klima - og miljøminister Vidar Helgesen. (Foto: NIVA)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stod for åpningen. Det er første gang på åtte år at en norsk klima- og miljøminister besøker Kina. Målet med reisen er å gjenoppta og vitalisere det norske klima- og miljøsamarbeidet med Kina.

- Kina spiller en svært viktig rolle internasjonalt i miljø- og klimapolitikken. De har fått en enda viktigere rolle etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Paris-avtalen, sier Helgesen.

NIVA og den norske ambassaden arrangerte samtidig et seminar om plast og marin forsøpling. Seminaret ble godt besøkt og favnet bredt. Rundt 50 deltakere fra blant annet NIVA, Utenriksdepartementet, Klima - og miljødepartementet, kinesiske myndigheter, en rekke vitenskapelige institusjoner i Kina, SKLEC-NIVA Centre for Marine and Coastal Research og kinesiske teknologiselskaper som Tianjin HSE benyttet ettermiddagen til å lære mer om og diskutere plastproblematikk.

>> Les mer: Tiltak mot plastforurensning i Kina

 - Vi har hatt gleden av å jobbe med kinesiske partnere i mer enn 20 år, sa NIVAs administrerende direktør, Greta Bentzen, i sin velkomsttale.

- Først på surt nedbør, miljøovervåking og vannforvaltning, senere miljøforurensninger, spesielt kvikksølv og vedvarende organiske forurensninger (POP), samt eutrofieringsproblemer. Dette arbeidet er anerkjent over hele verden.

Bentzen understreket at åpningen av NIVAs kontor i i Beijing er et viktig skritt i å styrke samarbeidet ytterligere.

- Vi ser en økende etterspørsel etter avanserte løsninger på Kinas alvorlige miljøutfordringer. Vi er også imponert over den raske utviklingen av både vitenskap av høy kvalitet og nyskapende grønne teknologier i Kina. Derfor har NIVAs Kina-kontor stor strategiske betydning for NIVAs globale kompetanse. NIVA Kina vil dypt engasjere seg i kinesisk forskning og utvikling av grønn teknologi. Vi håper å dra nytte av den raske kinesiske innovasjonsutviklingen og bringe dette til Norge, og samtidig bidra med norsk erfaring og løsninger for å bekjempe miljøutfordringer i Kina.


medium_aapning2
Vidar Helgesen har tatt til initiativ til å starte nye samarbeidsprosjekter med Kina, blant annet om plastforsøpling. Ministeren deltok på NIVAs og den norske ambassadens plastseminar i Beijing 27. juni. (Foto: NIVA)
 

>> Se også: NIVA Kinas hjemmeside

Sist oppdatert 28.06.2017