NIVA utvikler nytt hovednettsted og visuell identitet sammen med Hyper og Item

Utviklingen av nye niva.no er i gang og skal etter planen være ferdig i juni 2023.

Bilde av en gruppe mennesker. Noen sitter i en sofa, noen står bak.

 

– Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har som mål at kunnskapen vår tas i bruk og kommer samfunnet til gode. Nettsiden vår er viktig for å nå det målet. På nye niva.no vil alle enkelt kunne finne ut hva NIVA jobber med og hvordan vi bidrar til det grønne skiftet. Der vil de finne prosjektene, ekspertene og tjenestene de leter etter, sier Mari Solerød, kommunikasjonsleder i NIVA. 

– Vi ser også frem til å få et mer moderne og profesjonelt uttrykk som matcher den kvaliteten som kjennetegner NIVAs forskning og rådgivning, sier hun. 

Item og Hyper har allerede samarbeidet en stund med utvikling av ulike digitale nettsteder, og har inngått et strategisk partnerskap. Hyper står for leveranser som UX, design, SEO og redaksjonelt innhold, mens Item realiserer de digitale løsningene ved å levere prosjektledelse, tech-lead, arkitektur og utvikling.

NIVA har dessuten et langt forhold til Item. 

– Item har vært leverandør av tjenester og løsninger til NIVA gjennom mange år. Vi er stolte over å bidra til å bygge en solid, moderne og fleksibel digital ryggrad som NIVA kan vokse inn i fremtiden med, sier Erik Borse i Item.

Første fase av niva.no-prosjektet er allerede gjennomført, med innsiktsarbeid, kartlegging av hovedutfordringer, målgruppens behov og brukeroppgaver, UX-design og informasjonsarkitektur. 

Hyper har i tillegg fått i oppgave å modernisere og videreutvikle NIVAs visuelle identitet. 

– NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og miljøovervåking har stor betydning for viktige beslutninger i norsk næringsliv og offentlig forvaltning. Vi er stolte av å kunne bidra med å løfte frem deres tjenester og samfunnsoppdrag med glede og ærefrykt, sier Marte Listhaug, strategisk rådgiver i Hyper.

Team: 

Mari Solerød, kommunikasjonsleder, NIVA
Gunnar Omsted, seniorrådgiver kommunikasjon, NIVA
Jonas Giæver, kommunikasjonsmedarbeider, NIVA
Marte Listhaug, strategisk rådgiver, Hyper
Jonas Helgeneset, UX-designer, Hyper 
Heidi Lagerløv designer, Hyper
Jostein Henriksen, designer, Hyper
Kathrine Støre, prosjektleder, Hyper
Erik Borse, kundeansvarlig, Item Consulting AS
Øystein Haugen, prosjektleder, Item Consulting AS
Tom Arild Jakobsen, tech lead, Item Consulting AS
Marcus Vinje, fullstackutvikler, Item Consulting AS
Sigvart Angel Hoel, fullstackutvikler, Item Consulting AS
 

Sist oppdatert 28.02.2023