NIVAs kontorer under COVID-19

NIVAs virksomhet utføres i tråd med smittevernsanbefalinger og for øvrig slik det lar seg gjøre, via hjemmekontorer eller andre løsninger. Eksterne besøkende i NIVAs lokaler registreres ved ankomst, og skal informeres om og følge instituttets smittevernsregler.

Vårt sentralborder betjent og du når oss også via epost, post@niva.no.

Eksterne besøkende i NIVAs lokaler registreres ved ankomst NIVA, og skal informeres om og følge instituttets smittevernsregler.

  • Eksterne gjester hos NIVAs hovedkontor i Oslo må registreres hos Servicetorget (selv om de er registrert hos Forskningsparken). Hos regionavdelingene registreres gjester i besøks-log med navn og telefonnummer.
  • Den i NIVA som har eksterne gjester, er ansvarlig for å informere gjestene om relevante smittevernregler og påse at disse overholdes.
Sist oppdatert 01.10.2020