NIVAs kontorer under COVID-19

NIVAs virksomhet utføres i tråd med smittevernsanbefalinger og for øvrig slik det lar seg gjøre, via hjemmekontorer eller andre løsninger. Fysiske møter med eksterne skal unngås så langt det er praktisk mulig.

Vårt sentralbord er betjent og du når oss også via epost, post@niva.no.

Fysiske møter med eksterne skal unngås så langt det er praktisk mulig. NIVAs lokaler er imidlertid ikke stengt, og det er lov å ta imot nødvendig og forhåndsavtalt besøk. Eksterne besøkende i NIVAs lokaler registreres ved ankomst NIVA, og skal informeres om og følge instituttets smittevernsregler.

  • Eksterne gjester hos NIVAs hovedkontor i Oslo må registreres hos Servicetorget (selv om de er registrert hos Forskningsparken). Merk at Forskningsparken har innført regler for bruk av munnbind. 
  • Hos regionavdelingene registreres gjester i besøks-log med navn og telefonnummer.
  • Den i NIVA som har eksterne gjester, er ansvarlig for å informere gjestene om relevante smittevernregler og påse at disse overholdes.
Sist oppdatert 30.10.2020