NIVAs kontorer under COVID-19

Norske myndigheter kom torsdag 12. mars med strenge tiltak for å redusere smittespredning av COVID-19. Tiltakene har gradvis blitt lettet. NIVA forholder seg til disse og har besluttet at vi nå kan ta i mot eksterne besøkende i NIVAs lokaler. Vår virksomhet utføres i tråd med smittevernsanbefalinger og forøvrig slik det lar seg gjøre, via hjemmekontorer eller andre løsninger.

Eksterne besøkende i NIVAs lokaler registreres ved ankomst NIVA, og skal informeres om og følge instituttets smittevernsregler.

Vårt sentralbord er betjent og du når oss også via epost, post@niva.no.

Sist oppdatert 11.06.2020