Til hovedinnhold
English
Nyheter

Plastidentifikasjon på en OSPAR-strand

Plast som havner i miljøet vil med tiden herdes slik at den brytes opp i mindre biter og ofte blekes. Det gjør det vanskelig å slå fast hva plasten er eller hvor den kommer fra. Som en del av den internasjonale OSPAR-konvensjonen forsøker nå forskere, næringsliv og ideelle organisasjoner sammen å finne opphavet til den uidentifiserte plasten.
Publisert:

Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR) er en konvensjon som skal beskytte det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. For å se på tilførsel av marin forsøpling er det etablert 50 indikator-strender i havområdet hvor all strandsøppel på en 100 meter strekke blir registrert og kategorisert. Syv av disse OSPAR-strendene befinner seg i Norge, fra Svalbard i nord til Ytre Oslofjord i sør.

Vanskelig å identifisere

Plast som havner i miljøet vil med tiden herdes slik at den brytes opp i mindre biter og ofte blekes. Mye av plasten som man finner på OSPAR-strendene blir kategorisert som uidentifiserbar plast da hva plasten er eller hvor den kommer fra dessverre ikke lar seg avgjøre.

2. april besøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark og med hjelp av Skjærgårdstjenesten og Statens naturoppsyn - Akerøya ytterst i Oslofjorden. Formålet var å samle inn, og prøve å finne opphavet til, den uidentifiserbare plasten. Prosjektet er finansiert av Handelens miljøfond.

- Systematisk kartlegging av plastforsøpling er viktig for å finne ut hvor plastlekkasjen er og hvor man skal iverksette tiltak for å forhindre marin forsøpling. Vi er stolte av å støtte det viktige arbeidet i OSPAR-prosjektet, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Kunnskap for forskere og forvaltning

- Registreringene fra norske strender viser tydelig at plast er den dominerende kategorien av marin forsøpling når det kommer til antall objekter man finner, sier forsker i NIVA, Inger Lise Nerland Bråte.

-  Plast som er bleket og brutt opp i mindre biter gjør imidlertid kildesporingen komplisert, i tillegg til at vi mister verdifull informasjon. Ved å se nærmere på kategorien uidentifiserbar plast kan forskere og forvaltning øke kunnskapen om tilførsel av plast og mikroplast til det marine miljøet.

I dette prosjektet er hovedfokuset på OSPAR-søppel fra 2018 og 2019 som er samlet inn fra Akerøya i Ytre Oslofjord. OSPAR-metodikken skal også testes ut på Nordre Langåra i Indre Oslofjord for å se på forskjeller på marine forsøpling i indre og ytre Oslofjord. Å øke samarbeidet mellom NGOer og forskere for å få mer ut av all dataen som samles om marin forsøpling er et annet viktig formål med prosjektet.

friluftsråd
NN_logo_Ytre Hvaler_nasjonalpark
skjærgårdstjenesten
hmf_cropped
NIVA_cropped
statens naturoppsyn
Sist oppdatert