​Skal avsløre snøkrabbens hemmeligheter

Forskningsrådet tildelte i desember Norsk institutt for vannforskning (NIVA) nesten 9 millioner kroner til å avsløre snøkrabbens hemmeligheter. Kunnskap om hvordan snøkrabben sprer seg og påvirker økosystemet, er nødvendig både for god forvalting og lønnsom høsting av arten.

Snøkrabben har sine naturlige leveområder i det nordlige Stillehavet og havet nord for Beringstredet, samt på østkysten av Canada og vestkysten av Grønland. Her fra Newfoundland, Canada. (Foto: Derek Keats / Wikimedia Commons)

Siden de første snøkrabbene ble registrert i det østre Barentshavet for vel tjue år siden, har arten spredd seg nord- og vestover. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) er en ny art i våre havområder, og har potensial til å bli et fint tilskudd til norsk sjømatnæring. Den går for å være en delikatesse, og i 2018 eksporterte Norge snøkrabbe for rundt 100 millioner kroner.

- Kunnskap er nøkkelen for god og bærekraftig forvaltning av fisken vår. Derfor ønsker vi velkommen nye prosjekter som styrker kunnskapen om snøkrabben, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Bærekraftig verdiskapning og et robust økosystem

Det finnes få studier av langtidseffekter av snøkrabbe på strukturer og funksjoner i de økosystemene som snøkrabben invaderer. Derfor er det viktig å få på plass data og modeller som kan forutsi hvordan snøkrabben vil påvirke de arktiske bunndyrsamfunnene, som grunnlag for å sette i verk forvaltningstiltak og sikre bærekraftig høsting i en ny blå næring.

- Siden snøkrabben både er en invaderende art og en potensielt utnyttbar ressurs, har ekspansjonen i Barentshavet viktige økologiske, økonomiske og politiske virkninger, både nasjonalt og internasjonalt. Dette prosjektet vil generere banebrytende kunnskap som er nødvendig for å kombinere bærekraftig verdiskapning med et robust økosystem, sier Eva Ramirez-Llodra, seniorforsker og prosjektleder i NIVA.

Det nye prosjektet skal gå over fire år og vil ta for seg både økologiske effekter og bærekraftig forvaltning og høsting av snøkrabbe i Arktis under endrede klimaforhold. Ramirez-Llodra ved NIVA skal lede prosjektet som inkluderer samarbeid med forskere fra flere norske og noen internasjonale forskningsmiljøer.

- Dette er et svært viktig prosjekt for vårt arbeid med å styrke kunnskapsgrunnlaget for en helhetlig, økosystembasert forvaltning av havets ressurser, sier administrerende direktør i NIVA, Greta Bentzen.

Forskningsfronten

Totalt er prosjektet budsjettert til 9,8 millioner kroner, hvorav 8,7 er støtte fra Forskningsrådet.

– For å sikre et rent og rikt hav for framtiden er det svært viktig å øke den grunnleggende kunnskapen om livet i havet, påpeker områdedirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

– Dette er et av de forskningsfeltene der norske forskningsmiljøer er i verdenseliten, og der det er stor konkurranse om forskningsmidlene. Det er spennende at et prosjekt som ser sammenhengene mellom grunnleggende økologisk kunnskap og økonomiske og politiske interesser, vinner fram i denne konkurransen, avslutter Unander.


Om prosjektet:

Fullt navn: Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change

Prosjektleder: Eva Ramirez-Llodra, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Samarbeidspartnere: Akvaplan-niva, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas og University of British Columbia

Prosjektperiode: April 2019 – mars 2022

Sist oppdatert 17.01.2019