Millionprosjekt skal fremme bærekraftig vekst i europeisk akvakultur

Med bekymringer rundt bærekraft og matsikkerhet som bakteppe, har et team av europeiske akvakultureksperter blitt tildelt nesten 7 millioner euro for å etablere nye strategier og modeller som skal bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Prosjektet TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability) ledes av Universitetet i Stirling. TAPAS skal utvikle kostnadseffektive verktøy for den europeiske akvakultursektoren. Verktøyene skal blant annet brukes til å vurdere grensene for hvor mye akvakultur man kan ha i ett område med tanke på potensiell miljøpåvirkning, eventuelle fremtidige risikoer og forholdet til samfunnet.

Professor Trevor Telfer fra Institute of Aquaculture leder prosjektet som starter denne måneden. Prosjektet har som målsetning å etablere en omfattende "verktøykasse" som kan støtte gjennomsiktige og effektive konsesjonsprosesser, bidra til å forbedre miljømessig bærekraft og matsikkerhet, samt bidra til å utløse det store potensialet for matproduksjon og arbeidsplasser.

Effektiv beskyttelse

Konsortiet vil se på hvilke strukturer som allerede er drift i EUs havområder, innsjøer og elver - og utvikle nye tilnærminger til leveranse av databaserte støttesystemer for bærekraftig vekst både i i nye områder og på allerede etablerte steder. Gjennom utvikling av mer konsistent sanntidsovervåkning og bruk av ny observasjons- og varslingsteknologi er arbeidet i TAPAS i tråd med EUs havstrategidirektiv (Marine Strategy Framework Directive) som har til hensikt å beskytte marine miljøer på en mer effektiv måte.

Forskerteamet vil samarbeide med næring, forvaltning, sertifiseringsorganer og andre interessenter for å sikre at «verktøykassen» som utvikles er tilgjengelig og brukervennlig, og vil gjennom trenings- og informasjonsprogram fremme en integrert bærekraftstrategi.

- Europa fortsetter å produsere millioner av tonn med mat hvert år, og det er viktig å sikre at akvakulturindustrien gjør dette på en bærekraftig måte som tar vare på miljøet, sier Professor Telfer.

- Ved å utvikle nye, fleksible og helhetlige tilnærminger til planlegging i akvakultursektoren tar vi sikte på å styrke en bærekraftig vekst både i ferskvann og i sjø.

15 partnere

- Bredden og erfaringen som de 15 konsortiepartnerne har sammen, gjør det mulig å knytte sammen ny teknologi, datamodeller og beslutningsverktøy i en enkel, strømlinjeformet enhet som skal kunne brukes både i forvaltning og i næring i Europa, sier Dr Trine Dale ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Samarbeidet vil spille en viktig rolle i EU-kommisjonens strategi om en fornuftig vekst i akvakulturproduksjonen i unionens hav og ferskvann. Europas sjø- og ferskvannsressurser er viktige drivere for økonomien, og representerer i dag ca 5.4 millioner arbeidsplasser og generere en brutto verdiskapning verdt nesten 500 milliarder euro i året.

Pressekontakt: Harald Bonaventura Borchgrevink

Sist oppdatert 01.06.2016