Undersøker potensialet for mineralutvinning på havbunnen

I uke 33 dro forskere fra NIVA, NTNU og andre samarbeidspartnere på et tokt finansiert av Forskningsrådet og ledende norske industriaktører gjennom prosjektet MarMine. NTNU har tidligere estimert at den norske kontinentalsokkelen kan inneholde store verdier av mineraler og metaller. Målet for prosjektet er å undersøke potensialet for utvinning av disse mineralene.

Foto: Skjermdump av geosimulator fra det aktuelle området.

Toktet vil foregå fra skipet Polar King og ulike undervannsfarkoster vil bli benyttet til datainnsamling. I tillegg vil forskerne gjøre grunne kjerneboringer i havbunnen samt samle steinprøver og biologiske prøver fra havbunnen. Data og prøvemateriale fra toktet vil være grunnlaget for forskning på ulike teknologiske aspekter forbundet med mineralutvinning på havbunnen, og oppkonsentrering av de ulike metallholdige mineralene. De tidlige ressursestimatene skal testes og dataene vil bidra til at nye estimater kan beregnes. Det antas at forskerne vil ha data til minst fire års forskning på ulike problemstillinger etter toktet.

Dette er noe av det forskerne håper på å finne. Kobbermineraler sett i mikroskop. (Foto: Kurt Aasly, NTNU. Materiale: Mohnsryggen / UiB)

Toktet går til utvalgte områder på midthavsryggen nord for Jan Mayen som tidligere er identifisert av Universitetet i Bergen. Dette er et område som er omfattet av norsk jurisdiksjon og resultatene fra toktet vil kunne få betydning for Norges rolle innenfor et område med stor industriell potensial. Forskerne vil være på sjøen i tre uker.

For å vurdere de miljømessige konsekvensene relatert til mineralproduksjon på havbunnen vil det blant annet fokuseres på å identifisere økotyper, dominerende fauna og sjeldne arter i de aktuelle områdene. Kunnskapen vi per i dag besitter om påvirkning og potensiale for rehabilitering av produksjonsområdet er begrenset, og vil være avgjørende for å utvikle robuste og økosystembaserte forvaltningsregimer.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NTNU er forskningspartnerne i prosjektet, og NIVA har - i samarbeid med Universitetet i Aveiro (Portugal), Gent Universitet i Belgia og IFREMER fra Frankrike - ansvaret for toktets biologiske studier og arbeidspakken som omhandler dette.

- Vårt fokus vil være på området kalt Mohn’s Treasure, et sulfidlager på 2600 meters dyp - som ikke har blitt undersøkt biologisk før, sier Eva-Ramirez Llodra, forsker i NIVA.

Forskerne skal ta prøver av alle komponenter i området, fra mikrober til megafauna, ved bruk av en såkalt ROV - Fjernstyrt undervannsfarkost (fra engelsk Remotely operated vehicle).

I tillegg til prøvetaking, vil undervannsfarkosten ta detaljerte bilder av faunaen, mer enn 2,5 km under havoverflaten.

ROV på Polar King som skal brukes på toktet. Foto:Trine Hunderi Sætre/GC Rieber

>> Besøk prosjektets hjemmeside hos NTNU

marmine.jpg

Mer informasjon:

Prosjektleder, førsteamanuensis Kurt Aasly, NTNU, Inst. for geologi og bergteknikk 934 43 511
Jon Are Nilsen, kommunikasjonsrådgiver ved IVT-fakultetet, NTNU 958 29 785

Forskningspartnere:

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Sist oppdatert 22.08.2016