Urbane (miljø)utfordringer

Rask byvekst gir følger for planter, dyr og mennesker. Vi ønsker velkommen til et høyst aktuelt frokostseminar med smakebiter fra ferske publikasjoner og rapporter om utfordringer i urbane strøk.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. (Foto: NIVA)

- Blågrønne løsninger - økologiske feller for vannlevende organismer? Av Sissel B. Ranneklev, NIVA.

Sedimenteringsbasseng er viktige blågrønne elementer i det urbane miljøet, men hvordan er forurensningssituasjonen i de blågrønne biotopene? Tilbyr de gode oppvekstmiljøer for vannlevende organismer?

- Hvordan påvirkes dyrelivet i og rundt Oslofjorden av våre urbane vaner? Av Anders Ruus, NIVA.

Osloborgere omgir seg med stadig flere stoffer som havner i fjorden, sammen med etterlatenskaper fra tider hvor miljøvern ikke sto like høyt på dagsordenen. Miljøovervåkningsprogrammer gir innsikt i om - og eventuelt hvordan - dyrelivet eksponeres og påvirkes.

>> Les mer om "Urban Fjord"-programmet

- Plast i torsken fra Bergen havn, med mer. Av David P. Eidsvoll, NIVA.

En ny studie dokumenterer at 27 % av torsken i Bergens havnebasseng har plast i magen. Nyheten fikk riksdekkende medieomtale i aviser, radio og tv. Eidsvoll går i dette seminaret både i dybden og litt rundt dette studiet.

>> Les mer om denne studien

Meld deg på her!

logo_ciens
Sist oppdatert 13.09.2016