Til hovedinnhold
English
Nyheter

Vellykket SIS-dag

NIVA har i 2017 fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger. På SIS-dagen 20. september presenterte NIVAs forskere spennende prosjekter og resultater fra SISene. Se presentasjonene her!
Publisert:

Heldagsseminaret som gikk av stabelen i CIENS Forum var relativt godt besøk med i underkant av 100 deltakere. Publikum fra både forvaltning, forskning og næringsliv fikk servert smakebiter fra en rekke prosjekter innenfor de fire strategiske satsningene.

medium_sis_2017_dale
Først ute var SISen Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, som ble introdusert av Chris Harman, forskningsdirektør i NIVA. Knut Erik Tollefsen presenterte innledningsvis RiskSensor: Automated online and real-time monitoring of environmental risk, før Kasper Hancke ga en introduksjon til DRONING: Evaluating drone-use and novel imaging technology for monitoring of aquatic environments. Sistemann ut i denne SISen var Kai Sørensen som foredro om "Novel automated sampling methodologies, and application of satellite data".

>> Se presentasjonene fra Digi-SIS her

Andre del av seminaret var SISen Restaurering av akvatiske økosystemer. Denne ble introdusert av Nikolai Friberg, forskningssjef i NIVA. Deretter svarte Jens Thaulow på hva fjerning av sperringer betyr for biologisk struktur i elver. Trine Bekkby fortalte om effekter av et marint restaureringsprosjekt i Oslo sentrum, før "Bekkeåpning som restaureringstiltak i urbane strøk" var tittelen på foredraget til Therese Fosholt Moe.

>> Se presentasjonene fra Restaurerings-SISen her

Land-hav interaksjoner i et endret klima er navnet på den tredje SISen, som ble innledet av regionsleder Øyvind Kaste. "Riverine inputs to fjord ecosystems: Effects on biogeochemistry, food web ecology and mercury contamination" ved Amanda Poste åpnet ballet i denne seansen, før Trine Dale ga innsyn i om stabile isotoper i sedimentprøver er en egnet overvåkningsmetode for å identifisere og kvantifisere organisk materiale fra oppdrettsanlegg. "Vossolaksens farefulle vandring fra elv til hav – effekter av lakselus og aluminium i brakkvann" ved Åse Åtland rundet av presentasjonen av denne SISen.

>> Se presentasjonene fra Land-Hav SISen her

Sist av de pågående SISene var presentasjonen av Urbane vannutfordringer og -løsninger. Innledet gjorde forskningsleder Sindre Langaas, før  David Pettersen Eidsvoll foredro om "Dekkslitasje og mikroplast i urban setting: Metoder for bedre kvantifisering". Deretter fikk vi høre mer om "Urbant overvann inklusive gjenåpnede bekker og uønskede organismer fra patogener til alger" av Aina Charlotte Wennberg. Sist ut var Merete Grung og Sondre Meland om urban biltrafikk til det akvatiske miljø – stoffer, mobilisering, effekter og kilder.

>> Se presentasjonene fra Urban-SISen her

medium_sis_2017_meland_og_grung
Sondre Meland og Merete Grung presenterte ett av prosjektene i Urban-SISen. (Foto: NIVA)

I tillegg avsluttet NIVA i 2016 en fireårig SIS innenfor Marin forsuring, og Andrew King presenterte hovedfunnene fra denne.

>> Se presentasjonen: Marin forsuring - Ocean acidification SIS (2013-2016)

Sist oppdatert