Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Mikroplast i marine organismer

Målsetningen for prosjektet var å innhente informasjon om nivåer av mikroplast i bunnlevende marine arter, samt undersøke geografiske forskjeller i Norden. Prosjektet bidro til å si noe om nivåer for mikroplast i ulike artene og eventuelle trender mellom stasjoner og mellom arter, mulige kilder til mikroplast i biota fra nordiske havområder samt anbefalinger til videre forskning og overvåking.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet

Tema