Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Nasjonal innsjøundersøkelse 2019

I denne nasjonale innsjøundersøkelsen er forsuring og eutrofiering undersøkt i 1000 innsjøer. Undersøkelsen bidrar å skaffe data til oppdatering av tålegrenser for forsuring, vannkjemidata til tilstandsklassifisering av innsjøene og data til modellering av vannkjemi i innsjøer som ikke overvåkes.

Innsjø i høyfjellslandskap
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet

Om prosjektet

Undersøkelsen er den fjerde undersøkelsen av miljøtilstanden i norske innsjøer, der tidligere undersøkelser ble gjennomført i 1974-75, 1986 og 1995. 2019-undersøkelsen fokuserte på status og utvikling i forsuring og eutrofiering, og skal vise utviklingen i viktige miljøfaktorer siden 1995. Videre bidrar undersøkelsen til å skaffe data til oppdatering av tålegrenser for forsuring, vannkjemidata til tilstandsklassifisering av innsjøene og data til modellering av vannkjemi i innsjøer som ikke overvåkes. Vannprøver ble tatt fra 1005 innsjøer spredt utover hele landet ved hjelp av helikopter i perioden september-desember 2019, noe som krevde innhenting av landingstillatelser fra kommuner og vernemyndigheter. Prosjektet er omfattende og komplekst både med hensyn til faglige problemstillinger og logistikk, og krever en kombinasjon av god detaljplanlegging samt sterk fagkunnskap. NIVA sto for gjennomføringen av undersøkelsen i 2019 i likhet med øvrige tidligere nasjonale innsjøundersøkelser.