De første blymålingene fra Amundsenhavet ved Sydpolen

Arbeidet med å redusere utslipp av bly til miljøet har pågått i flere tiår. Utfasingen av blyholdig bensin har vist seg vellykket, og forskere ser en nedgang i blyforurensing av miljøet. En rimelig antagelse er derfor at konsentrasjonene av bly er redusert også i Sørishavet, men siden det også finnes naturlige kilder til bly ville forskerne finne ut hvor viktig det menneskeskapte bidraget er i fjerntliggende Sørishavet.

Det globale omfanget av forurensning av bly (Pb) fra industrikilder har blitt godt dokumentert; antropogent – eller menneskeskapt - bly, som hovedsakelig stammer fra forbrenning av blyholdig bensin, er funnet i avsidesliggende områder, inkludert prøver fra isoverflaten i Arktis og Antarktis og i de dype hav. Men etter en nesten verdensomspennende utfasing av blyholdig bensin, som tiltok i 1970-årene, har vi sett en markant nedgang i forurensing av denne typen.

- Derfor var det rimelig å anta at de blykonsentrasjonene også er redusert i Sørishavet, sier Kuria Ndungu, forsker ved Norsk institutt for vannforskning.

I en fersk studie, publisert som forsideartikkelen i tidsskriftet Environmental Science & Technology, har Ndungu og amerikanske kolleger målt konsentrasjoner og ulike isotoper av bly i Amundsenhavet og testet hvor stor andel av blyet som kommer fra menneskeskapte kilder.

AmundsenSeaAmundsenhavet er et randhav til Sørishavet som ligger utenfor kystlinjen av Marie Byrd Land på det antarktiske kontinent. Amundsenhavet strekker seg fra Thurston Island i øst til Siple Island i vest og grenser til Bellingshausenhavet og Rosshavet. (Foto: Wikimedia Commons).

- Vi valgte denne regionen fordi effektene av globale klimaendringer i Vest-Antarktis er spesielt utsatt; Isbreene i Amundsenhavet er blant breene som kalver raskest på planeten, sier Ndungu.

>> Les også: Når Himalayas isbreer smelter våkner miljøgiftene til liv

Forskerne målte både konsentrasjoner og isotopsammensetning av bly i både sjøvann og sedimenter.

4_slide
En prøvetakingsrosett med 12 flasker blir senket ned i sjøen for å ta vannprøver.  (Foto: Robert Sherrell, Rutgers University)

- Resultatene fra vår studie viser at en betydelig andel (~ 60-95 %) av blyet fra våre prøvetakingssteder - på tidspunktet for prøvetaking - stammer fra naturlige kilder: nemlig forvitring av bergarter i Antarktis, sier Ndungu.

- Siden klimaendringene fortsetter å skape endringer i havstrømmene, er vår hypotese at den totale gjennomstrømningen av bly i Amundsenhavet vil avta, i takt med at menneskeskapte atmosfæriske utslipp av bly fortsetter å synke.

1
Kuria Ndungu under en pause fra prøvetakingen på en fin antarktisk sommerdag. (Foto: Robert Sherrell, Rutgers University).

Forskerne konkluderer i artikkelen med at blynivåene i regionen antagelig vil endre seg de neste tiårene.

- Vår hypotese for fremtiden er at en større andel av det blyet som strømmer gjennom Amundsenhavet vil være naturlig bly fra sedimentære kilder og smeltevann som er tusenvis av år gammelt.  Verdiene for bly både i denne regionen og det større Sørishavet er ventet å endre seg de neste tiårene, som en følge av både mindre utslipp til luft - og økte klimaendringer, avslutter Kuria Ndungu.

Referanse:

Ndungu m.fl (2016): “Lead Sources to the Amundsen Sea, West Antarctica” in Environ. Sci. Technol., 2016, 50 (12), pp 6233–6239. DOI: 10.1021/acs.est.5b05151

Sist oppdatert 07.12.2017