Marmorfilter redder oppdrettslaksen

Giftig aluminium og kobber har ført til høy dødelighet i mange settefiskanlegg. Løsningen for industrien kan være hugget i marmorstein.

Etter etableringen av Norsk Institutt for vannforsknings (NIVAs) datterselskap i Chile - NIVA Chile - i 2008, ble det oppdaget at mange av settefiskanleggene i landet slet med høy dødelighet på fisken forårsaket av en kombinasjon av giftig aluminium og kobber. Forhøyet kobberkonsentrasjon har også blitt dokumentert som en utfordring for en del norske settefiskanlegg.

En ny publikasjon fra NIVA og NIVA Chile i samarbeid med Universitetet i Valparaiso, Chile, beskriver løsningen på dette problemet for industrien.

- Kobber skader fiskegjellene og hindrer blant annet fiskens utskilling av ammoniakk, sier Åse Åtland, forskningsleder ved seksjon for akvakultur i NIVA.

Studien er publisert i mai-utgaven av tidsskriftet Aquacultural Engineering.

Giftpulser

Giftigheten som ble observert i Chile kom i «pulser», det vil si støtvise doser med gift. I Chile erfarte næringen at pulsene i mange tilfeller sammenfalt med vulkansk aktivitet. For Norges del er kobber naturlig forekommende i berggrunnen, og kan komme som pulser grunnet episoder med mye nedbør.

vulkan chile_Bjørn Olav Rosseland
Høy fiskedødelighet forårsaket av en kombinasjon av giftig aluminium og kobber er et problem spesielt i områder i Chile med aktive vulkaner. Foto: Bjørn Olav Rosseland, NIVA.

Selv kortvarige pulser er giftig

- For best mulig å etterligne den situasjonen vi hadde i settefiskanleggene i Chile gav vi fisken tre kortvarige (2-3 dager) pulser med forhøyet konsentrasjon av kobber (20-30 µg/L) og aluminium (80-130 µg/L), forklarer Åtland.

- Eksponeringen ble gjort på tidlige livsstadier av laks fra rogn til startforingsstadiet. Resultatene viste at selv disse kortvarige eksponeringene forårsaket forhøyet dødelighet.

Gode resultater

For å løse dette problemet tester forskerne to alternative metoder for vannbehandling: Filtrering av vannet gjennom knust marmor og dosering av flytende natriumsilikat.

Natriumsilikat er allerede kommersielt tilgjengelig i flytende form og brukes i stor grad i oppdrettsnæringen i Norge. At silikat virker mot giftighet av aluminium har vært kjent en stund, men NIVA og NMBU har gjort denne metoden brukbar i praksis for næringen.

- Begge metodene gav gode resultater, og reduserte dødeligheten til samme lave nivå som kontrollgruppen uten metalltilsetning, sier Åtland, og påpeker at behandlingen med knust marmor endatil ga noe lavere dødelighet enn hos kontrollgruppen.

Læring går begge veier

Læring og kompetanseoverføring innenfor oppdrettsnæringen har tradisjonelt sett gått mye én vei fra Norge til Chile.

NIVA har gjennom sin etablering av selskapet NIVA Chile erfart at det å se smoltproduksjon i Norge utenfra også kan gi oss nye, viktige faglige impulser.

Trygghet for næringen

Studiens resultater viser at aktører i fiskeoppdrettsnæringen som allerede doserer silikat har en viss trygghet for at det - i tillegg til å avgifte aluminium - også virker mot giftighet av kobber og kombinert giftighet av disse metallene.

- For dem som sliter med dette på rognstadiet ser vi at bruk av knust marmorfilter virker aller best, og kan være det beste valget siden det er snakk om noe mindre vannmengder på dette stadiet i produksjonen, avslutter Åse Åtland.

Dette samarbeidet mellom NIVA og datterselskapet i Chile samt pågående forskning understreker at NIVA Chile er i en svært gledelig utvikling fra rådgiver/konsulent til å bli en anerkjent forskningsaktør innenfor chilensk oppdrettsnæring.

Referanse:

Carlos A.Pessota, Åse Åtland, HelgeLiltved, Maria Gabriel, Lobos, Torstein Kristensen (2014): Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.) i Aquacultural Engineering
Volume 60, May 2014, Pages 77-83

Sist oppdatert 07.12.2017