Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Populasjonsgenomikk på torsk - et verktøy for identifisering av viktige genomiske regioner for oppdrettsnæringen

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2012
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Paul Ragnar Berg
Forfattere
Paul Ragnar Berg