Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalking i laksevassdrag - Tiltaksovervåking 2011

Rapport
Publiseringsår
2012
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Arne Fjellheim, Atle Hindar, Sven Erik Gabrielsen

Sammendrag

Totalt blir 21 lakseførende vassdrag kalket i Norge. Effekten av kalkingen følges ved årlig overvåking av vannkvalitet i alle vassdragene, mens fisk og bunndyr overvåkes hvert andre år. I et utvalg av vassdragene overvåkes også enkelte andre grupper av flora og fauna. Kalkingen av norske laksevassdrag har ført til bedring av vannkvaliteten, økt produksjon av laks og økt biologisk mangfold. Det har også vært en positiv utvikling i vannkvaliteten i ukalkete deler av vassdragene som følge av mindre sur nedbør. Resultatene viser at kalkingen må opprettholdes for å sikre at forsuringsfølsomme organismer skal kunne leve og reprodusere i disse elvene. Basert på resultater fra overvåkingen foreslås det å endre kalkingsstrategien i noen av vassdragene. Det er foreslått enkelte optimaliseringsprosjekter som bør gjennomføres. I enkelte vassdrag er nivåene av aluminium nå så lave at man bør vurdere å redusere pHmålet.