Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av MAREANOs opplegg for grabbprøvetaking av sedimentfauna. Harmonisering med prøvetaking etter Norsk Standard

Rapport
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Torgeir Heggelund Bakke, Hector Andrade, Kari Elsa Ellingsen, Karl Norling, Eivind Oug

Sammendrag

Rapporten vurderer hvorvidt grabbundersøkelser av bunnfauna på MAREANO-lokaliteter i en fremtidig overvåking bør utføres ved bruk av standard for offshoreovervåkingen, eller om nåværende opplegg kan beholdes. miljøovervåking, bunnfauna, grabb-prøvetaking, MAREANO, environmental minitoring, bottom fauna, grab sampling