Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vannmiljø i settefiskanlegg

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Torstein Kristensen, Åse Åtland, Henning Andre Urke, Frode Kroglund, Bjørn Olav Rosseland