Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Algekultursamlingen ved Universitetet i Oslo

Poster
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Wenche Eikrem
Forfattere
Sissel Irene Brubak, Wenche Eikrem, Stein Fredriksen, Bente Edvardsen

Sammendrag

Algekultursamlingen ved Universitetet i Oslo ble startet på 1950-tallet ved avdeling for Marin botanikk til bruk i eksperimentelle og taksonomiske studier. Samlingen har gjennomgått stadige forandringer og vært preget av pågående forskningsprosjekter. I dag består samlingen av mer enn 200 stammer av eukaryote og prokaryote marine mikroalger innen algedivisjonene Haptophyta, Dinophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cryptophyta, Cyanophyta, Euglenozoa og Chloraracniophyta. De fleste stammene er isolert fra norske kystfarvann og ved fortynningsserier eller kapillærisolering av ansatte ved instituttet. De dyrkes i ulike sjøvannsmedier med saltholdighet fra 10 til 40 PSU, i 7 klimarom med temperaturer fra 3 til 25 °C. Nåværende samling har blitt utviklet blandt annet for forskning relatert til alger innen divisjonen Haptophyta, og inkluderer 85 stammer av denne gruppen. Samlingen inneholder flere "type-kulturer" som representerer en ny art beskrevet av UiO-forskere, og flere toksiske stammer. Algekulturene er en sentral del av forskningen og undervisningen om mikroalgers taksonomi, fylogeni, økologi, fysiologi, kjemi, genomikk og evolusjon ved instituttet. Kulturer sendes også til andre forskere i inn- og utland. Algekultursamlingen er en verdifull ressurs som også kan utnyttes innen bioprospektering og bioteknologi.