Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012

Rapport
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Atle Hindar, Bjart A. Hellen

Sammendrag

I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede vassdrag som kalkes og i ett vassdrag der mangeårig kalking er avsluttet. Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene. forsuring, kalking, salmon, sea trout, overvåking asidification, liming, salmon, sea trout, monitoring