Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

2 Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge – status og trender pr 2012

Faglig kapittel
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Arne Fjellheim, Bjart Are Hellen, Atle Hindar, Randi J. Saksgård