Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Oppfølgende undersøkelse av sigevann i forbindelse med masseuttak ved Møretrømoen i Aust-Agder i 2011-2013

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Helge Liltved

Sammendrag

I sandtaket ved Møretrømoen i Reddal, Grimstad kommune, tas det ut masser nært opptil en nedlagt fyllplass. Fylkesmannen i Aust-Agder har pålagt operatøren av sandtaket å iverksette avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensninger fra fyllplassen i forbindelse med masseuttakene. I en undesøkelse som ble gjennomført i 2004 ble status med hensyn på forurensninger fra det nedlagte deponiet kartlagt. I den oppfølgende undersøkelsen som er gjennomført i 2011-2013 ble det tatt nye vannprøver på samme stasjoner som i 2004. Det er gjort en vurdering av forurensningssituasjonen basert på de nye analyseresultatene.