Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sluttrapport - Artec pilot Dokumentasjon av vannkvalitet og fiskefysiologi i et pilotanlegg for resirkulering (Artec Pilot) og et gjennomstrømmingsanlegg

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
NIVA-involverte
Ole-Kristian Hess-Erga
Forfattere
Ole-Kristian Hess-Erga, Torstein Kristensen, Robert Eliassen, Martin Haugmo Iversen

Sammendrag

Sett under ett viser forsøkene at Resirkuleringssystemet (Artec Pilot) kan benyttes til kommersiell smoltproduksjon på lik linje med tradisjonelt gjennomstrømmingssystem. Ved optimal drift vil også fiskevelferden bli godt ivaretatt. Forskjellene i forsøksperiodene gjenspeiler hovedsakelig forskjellene mellom driftssystemene, hvor resirkulasjonssystemet inneholdt mer løst karbondioksid, nitrogenavfall, partikler og organisk materiale, spesielt i forsøk 1. Etter optimalisering av delprosesser og inkludering av CO2-lufting på karkanten ble nivåene av de nevnte parameterne betraktelig redusert. Dette har resultert i et velfungerende resirkuleringssystem som ivaretar fiskevelferden, og gir en jevn og god vannkvalitet.