Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Camilla H C Hagman
Forfattere
Camilla H. Corneliussen Hagman

Sammendrag

Gjennom vekstsesongen (juni-oktober) 2014 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. Det er lagt vekt på økologisk tilstand, egnethet som drikkevann, algesammensetning, cyanobakterier og algetoksiner. I Vestvannet viser resultatene at næringssalter, algebiomasse og klorofyll har sunket. Borredalsdammen har lignende resultater, men en økning i klorofyll. Det ble observert lite cyanobakterier i vannene i 2014, noe større mengde i Vestvannet i august. En mindre økning Planktothrix i Vestvannet i oktober gav trolig årets eneste måling av microcystin, kun rett over deteksjonsgrensen.