Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge –status og trender pr 2013

Faglig kapittel
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Arne Fjellheim, Bjart are Hellen, Øyvind Aaberg Garmo