Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Updating Hydrologic Models for Improved Inflow Forecasts into Hydropower Reservoirs

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Ashenafi Seifu Gragne
Forfattere
Ashenafi Seifu Gragne, Knut Alfredsen