Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av det nære sjøområdet til Elkem Solar AS i Kristiansand i 2014. Metaller i blåskjell og vann

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Jarle Håvardstun, Ian Allan, Kristoffer Næs

Sammendrag

Bedriften Elkem Solar AS gjennomfører et overvåkingsprogram i det bedriftsnære sjøområdet i Kristiansandsfjorden. Undersøkelsene i 2014 har vært en videreføring av den langsiktige overvåkingen av det nære sjøområdet til Elkem som startet i 2010. I 2014 har undersøkelsene hatt fokus på metaller i vann belyst med analyser av blåskjell og passive prøvetakere. Konsentrasjonene av metaller i blåskjell er fremdeles lave. Det er imidlertid observert en trend med økende silisiuminnhold i skjellene siden 2010 og også et høyere kalsiuminnhold i skjellene fra Fiskåtangen i 2014. Den observerte trenden for silisium og konsentrasjonsfordelingen av kalsium i 2014 kan være et signal om påvirkning fra Elkem Solar AS, men silisium kan også tilføres naturlig.