Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av det nære sjøområdet til Elkem Carbon AS i Kristiansand i 2014. PAH i blåskjell og vann

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Kristoffer Næs, Jarle Håvardstun, Ian Allan

Sammendrag

Bedriften Elkem Carbon AS gjennomfører et overvåkingsprogram i det bedriftsnære sjøområdet i Kristiansandsfjorden. Undersøkelsene i 2014 har vært en videreføring av den langsiktige overvåkingen av det nære sjøområdet til Elkem som startet i 2010. I 2014 har undersøkelsene hatt fokus på PAH i vann belyst med analyser av blåskjell og passive prøvetakere. Konsentrasjonene av PAH i skjell var til dels høye og svarende til moderat til meget sterk forurensning og overskred Vanndirektivets grenseverdier for god kjemisk tilstand. Elkem Carbon AS har satt i gang flere typer undersøkelser for å avdekke om økte konsentrasjoner av PAH i blåskjell har sammenheng med utlekking av historisk forurensning i grunnen eller fra andre kilder utenfor bedriftsområdet.