Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Handlingsplan for kalksjøer Utredning av miljøkrav for kransalger og arter av tjønnaks i kalksjøer - videreføring

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Marit Mjelde
Forfattere
Marit Mjelde

Sammendrag

Formålet med rapporten har vært å foreta en oppdatert utredning av miljøkravene til artene som inngår i utvalgt natur¬type kalksjøer, samt å vurdere mulige årsaker til redusert fore¬komst av kransalger i flere kalksjøer. For hver av de utvalgte artene gir rapporten en oppdatert oversikt over utbredelse i Norge samt forekomst i forhold til viktige vann¬kjemiske parametre. Problemkartleggingen har omfattet både innsjøer med reduserte kransalgebestander og referansesjøer; Vientjern, Rokotjern, Kjevlingen, Nyborgtjern, Jarenvatn, Kalven, Glorudtjern og Oksetjern på Hadeland, Helsettjern, Holetjern, Sillongen, Steffensrudtjern Slomma, Kauserudtjern og Eriksrudtjern på Vestre Toten og Spiketjern på Skrim. For hver av de undersøkte innsjøene har vi antydet mest sannsynlige årsak til redusert kransalgebestander og behov for tiltak. Det er klare indikasjoner på at høy nitrogenkonsentrasjon er en viktig faktor i flere av innsjøene, i tillegg til dårlige lysforhold som følge av høy fosforbelastning. Rapporten foreslår grenseverdier fosfor, nitrat og ammonium i kalksjøer og anbefalinger i forhold til oppfølging og videre undersøkelser