Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Øyvind Kaste
Forfattere
Atle Hindar, John Rune Selvik, Anne Bjørkenes Christiansen, Øyvind Kaste

Sammendrag

Klassifisering etter vannforskriften og tiltaksanalyser krever god kunnskap om biologiske forhold og stoffkonsentrasjon i vassdragene. Tiltaksanalyser må være basert på dokumentert fordeling av tilførsler mellom kjente lokale kilder og bidrag fra langtransporterte forurensninger. Beregninger av tilførsler og konsentrasjon av nitrogen og fosfor er gjennomført med bruk av beregningsverktøyet Teotil for alle vannområdene i vannregion Agder. I tillegg er det gjennomført en forskningsbasert videreutvikling av slike beregninger for også å kunne ta hensyn til effektene av klimaendringer. Vi har derfor undersøkt hvilke relevante og dokumenterte scenarier som fantes og om disse scenariene kunne representeres i Teotil. Vassdragene i Agder har i hovedsak akseptabel vannkvalitet med hensyn til fosfor, men langtransportert forurensning bidrar til moderat og dårlig tilstand med hensyn til nitrogen i store områder. Scenarier for 2050 og 2100 viser ingen store endringer på årsbasis, men en forventet omfordeling i avrenning fra vår til vinter øker transporten av N og P til kysten i desember-februar og reduserer den i april-juni.