Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Adaptation to low salinity promotes genomic divergence in Atlantic Cod (Gadus morhua L.)

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2015
Tidsskrift
Genome Biology and Evolution (GBE)
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Doi
NIVA-involverte
Paul Ragnar Berg
Forfattere
Paul Ragnar Berg, Sissel Jentoft, Bastiaan Star, Kristoffer Hofaker Ring, Halvor Knutsen, Sigbjørn Lien, Kjetill Sigurd Jakobsen, Carl Andre