Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Oddvar Røyset, Morten Schaanning

Sammendrag

NIVA har undersøkt utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor fire kaiområder i Indre Ranfjorden i Mo i Rana. Det ble også gjort en undersøkelse for å kvantifisere hvor mye tungmetaller og PAH som tas opp av sedimentlevende dyr. Resultatene fra utlekkingstesten indikerer at utlekkingen av PAH-forbindelser er mye lavere enn det som kommer fram ved beregning med regnearket til risikoveilederen. Det ble målt høyest utlekking av PAH-forbindelser fra sediment fra området utenfor Toraneskaia. Sedimentprøvene tatt utenfor terminalanlegget til Rana Gruber var minst forurenset av tungmetaller og PAH-forbindelser, og hadde også lavest utlekking av PAH-forbindelser. Undersøkelsen viste også at børstemark og nettsnegl eksponert for sediment fra området utenfor Toraneskaia hadde høyest opptak av PAH-forbindelser. Det anbefales at PAH-kilder fra land reduseres før det eventuelt gjøres sedimentrettede tiltak.