Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Kjell Magnus Norderhaug, Torgeir Heggelund Bakke, John A Berge, Camilla With Fagerli, Lise Ann Tveiten, Janne Kim Gitmark, Mats Gunnar Walday

Sammendrag

NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige undersøkte indikatorer for den marine miljøkvaliteten: biomangfold på hardbunn, miljøgifter i blåskjell og hormonforstyrrelser hos snegl.