Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Camilla H C Hagman
Forfattere
Camilla H. Corneliussen Hagman, Kate Hawley

Sammendrag

Gjennom vekstsesongen (juni-oktober) 2015 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. Det er lagt vekt på økologisk tilstand, egnethet som drikkevann, algesammensetning, cyanobakterier og algetoksiner. I Vestvannet viser resultatene at næringssalter, algebiomasse og klorofyll har sunket. Borredalsdammen har lignende resultater, men med en økning i klorofyll. Det ble observert lite cyanobakterier i vannene i 2015, men noe større mengder i Vestvannet i august. En mindre økning Planktothrix i Vestvannet i juli og Borredalsdammen i juni var trolig årsak til årets eneste målinger av microcystin, kun rett over deteksjonsgrensen.