Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Camilla H C Hagman
Forfattere
Camilla H. Corneliussen Hagman

Sammendrag

NIVA har i 2015 gjennomført en undersøkelse av forholdene i Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann i samarbeid med Asker og Bærum vannverk og Bærum kommune, på oppdrag fra sistnevnte. Det ble lagt vekt på algesamfunnet i innsjøene og cyanobakterier, for å avdekke evt. årsaker til luktproblemer. Undersøkelsen viste at det er generelt gode forhold i innsjøene, med unntak av noe dårlig siktedyp. Farge, TOC og totalt fosfor har økt siden forrige undersøkelser. Det er lite algebiomasse, og samfunnet er som forventet i norske skogssjøer med relativt lite diversitet og få arter. Det er også lite cyanobakterier, for det meste vanlige arter som ikke er kjent å forårsake problemer eller oppblomstringer, med unntak av algen Dolichospermum lemmermannii som til tider forårsaker oppblomstringer i Aurevann. Dybdeprofiler av både klorofyll og phycocyanin viser ingen avvik eller overraskelser i vannmassene under prøvetakingsdyp. Det var også i 2015 episoder med klager på lukt, på samme tidspunkt som økt mengde D. lemmermannii samt påvisning av geosmin. Dette var også i etterkant av kraftige nedbørsperioder med avrenning fra nedbørsfeltet og økt farge og TOC i Aurevann.