Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking for Vafos Pulp AS i 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tor Erik Eriksen
Forfattere
Karl Jan Aanes, Tor Erik Eriksen

Sammendrag

Bedriften Vafos Pulp AS i Kragerø kommune produserer papirmasse og har utslipp til Kammerfosselven. Den tiltaksrettede overvåkningen som bedriften ble pålagt i 2015 har basert seg på prøver av bunnfauna og fysisk-kjemisk støtteparametere for å klassifisere økologisk tilstand oppstrøms og nedstrøms bedriftens utslipp. Resultatene for de fysisk-kjemiske støtteparameterne viste ingen forskjell oppstrøms og nedstrøms utslippet. Bunnfauna nedstrøms bedriften viste dårlig økologisk tilstand, mens det var god tilstand oppstrøms bedriften. Resultatene viser at utslipp av trefiber fra bedriften har markerte effekter på vannforekomsten. Trolig forsterkes disse av at vassdraget er sterkt regulert.