Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Fjæresoneundersøkelser ved Lutelandet i 2014

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Janne Kim Gitmark
Forfattere
Janne Kim Gitmark

Sammendrag

Formålet med undersøkelsen var å dokumentere den økologiske tilstanden på hardbunn i fjæresonen utenfor det planlagte industriområdet ved Lutelandet i Sogn og Fjordane. Det ble foretatt en registrering av makroskopiske alger og dyr i fjæresonen og ned til øvre del av sjøsonen på tre stasjoner utenfor det planlagte industriområdet, samt ved en referansestasjon lenger sør for Lutelandet. Undersøkelsen ble utført ved snorkling. Økologisk tilstand på hver stasjon ble beregnet i hht. vannforskriften ved bruk av fjæreindeksen (RSLA - Reduced Species List with Abundance). Basert på makroalgevegetasjonen i fjæra var det «god» tilstand (Kl. II) på alle stasjonene.