Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt - Årsrapport for 2015

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo

Sammendrag

I 2015 ble avrenningen fra de nedlagte skyte- og øvingsfeltene Avgrunnsdalen, Tittelsnes, Nesje, Gurulia/Bue-Nebb, Steinkjersannan, Marka, Fredrikstad, Ørskogfjellet, Banemyra, Melbu/Haugtuva, Skarsteindalen, Kvenvikmoen og Gimlemoen overvåket. Ved Nesje og Steinkjersannan foreligger det tre år med overvåkingsdata siden tiltakene ble avsluttet. Tungmetallnivåene i vann fra disse to feltene har ikke endret seg merkbart, men er likevel etter forholdene lave. Overvåkingen kan avsluttes. Det anbefales derimot å fortsette overvåkingen ved Avgrunnsdalen, Gurulia/Bue- Nebb, Banemyra, Gimlemoen og Tittelsnes. Ved sistnevnte virker det som tiltakene i feltet har senket tungmetallkonsentrasjonene i avrenningen, og de var klart lavere enn grenseverdiene i 2015. Så var ikke tilfelle ved Avgrunnsdalen og Gurulia/Bue-Nebb. Ved Marka, Fredrikstad, Melbu/Haugtuva og Ørskogfjellet kan videre overvåking utsettes til det skal gjennomføres tiltak i feltene. Ved de tre førstnevnte var tungmetallnivåene i vann lave gjennom tre år med overvåking. Ved Ørskogfjellet var nivåene betydelig høyere, noe som er dokumentert gjennom fem år med overvåking. Ved Skarsteindalen og Kvenvikmoen var tungmetallkonsentrasjonene lave, men overvåkingen bør videreføres fordi det foreligger begrenset med data fra feltene.