Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Karl Jan Aanes, Tor Erik Eriksen, Eirin Pettersen

Sammendrag

Bedriften Hellefoss Paper AS ved Hokksund produserer bokpapir og har utslipp til Drammenselva. Den tiltaksrettede overvåkningen som bedriften ble pålagt i 2015 har basert seg på prøver av bunnfauna og fysisk-kjemisk støtteparameter for å klassifisere økologisk tilstand oppstrøms og nedstrøms bedriftens utslipp. e. Resultatene for de fysisk-kjemiske støtteparameterne viste svært god tilstand både oppstrøms og nedstrøms utslippet. Bunnfauna nedstrøms bedriften viste moderat økologisk tilstand, mens det var god tilstand oppstrøms bedriften. Det har vært en bedring i miljøtilstanden for bunnfauna i forhold til tilsvarende undersøkelser i 2010-2011.