Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Kvinesdal

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sissel Brit Ranneklev, Morten Jartun

Sammendrag

Massetransport fra ENK via overvann ble beregnet til å være: Mn, 0,8 tonn kg/år; Zn, 16 kg/år; Pb, 0,5 kg/år; Cd, 0,4 kg/år; As, 9 kg/år; Ni, 5 kg/år; Hg, 0,02 kg/år; Cu, 16 kg/år; Cr, 2 kg/år; SS, 71 tonn/år og 18 kg/år for PAH16. Resultater viste at konsentrasjonene av metaller, SS og PAH16 varierte i drenskummene gjennom året, og under nedbørsepisoder. Massetransporten av metaller og SS var generelt høyest fra avrenningsareal C og E, hvor bla slaggvanning og slamrenseanlegget er lokalisert. Areal C hadde desidert den største massetransporten av PAH16. Metallene var i hovedsak bundet til SS, men i slutten av nedbørsepisodene økt den løste konsentrasjonen (ikke bundet til SS) av metaller i flere arealer. SS var i hovedsak (90-100 %) av mineralsk opprinnelse.