Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Gjennomgang av data for vannkjemi og gjellealuminium fra Vosso

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Åse Åtland, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Den vannkjemiske situasjonen i Vossovassdraget ser ut til å være god i øvre deler, mens stasjonen på Evanger viser noe mer variable forhold med lavere pH og svært lave Ca-nivåer. Konsentrasjonen av gjellealuminium er gjennomgående lav både ved Voss klekkeri og i øvre deler av vassdraget, mens det har vært målt forhøyede nivåer hos laks fanget i Bolstadelva i 2014, 2015 og særlig under en flomtopp i mai 2016. Data fra mai 2016 viser at nivåene av gjellealuminium lå i underkant av 20 μg/g ved to anledninger, mens gjennomsnittsverdien var hele 148 μg/g den 16. mai. De høye verdiene ble målt etter en varmeperiode med høy vannføring. Slike nivåer av gjellealuminium er ikke dødelig for laks, men en kan forvente effekter på ioneregulering og enzymer (Na-K-ATP-ase). Det er ekstra bekymringsfullt når slike flomtopper, som i dette tilfellet, sammenfaller i tid med smoltutvandring. Vi anbefaler at det vannkjemiske måleprogrammet utvides for å dokumentere slike episoder bedre. Basert på de siste tre årenes høye nivåer av gjellealuminium på villsmolt fanget i Bolstadelva, mener vi også at det bør vurderes å sette inn kalkingstiltak for å beskytte smolten.