Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av oksygenforholdene i resipienten til utslippet fra GE Healthcare Lindesnes

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anna Birgitta Ledang, Morten Schaanning

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en resipientundersøkelse for GE Healthcare Lindesnes utenfor Ramslandsvågen, Lindesnes, i 2016. Formålet var å undersøke i hvilken grad et acetatutslipp på 2445 tonn/år påvirker oksygenkonsentrasjonen i området. Sammenlignet med de omgivende vannmassene ble det i januar 2016 observert noe lavere konsentrasjoner av O2 i en avstand på 100 m fra utslippspunktet. Den observerte reduksjonen på inntil 12 % var litt i overkant av den forventede reduksjonen som følge av nedbrytning av acetat i utslippsskyen med gitt nedbrytningshastighet på 0,1131/dag. Beregningene med økt utslippsvolum viste at fortynningshastigheten vil endres noe. Selv om oksygenforbruket ikke vil være stort nok til å gi noen vesentlig endring i oksygenkonsentrasjonen i utslippsområdet, så vil acetatkonsentrasjonen og oksygenforbruket være betydelig høyere enn naturlige nivå i et relativt stort område rundt utslippspunktet.